Как се събира облекло втора ръка в световен мащаб

11 May.2016

Изграждането на глобален пазар за търговия с дрехи втора употреба е дълъг процес, който в исторически план се изменя постоянно. Съществуват сложни връзки между производството на облекло, шивашката индустрия и модата. Ето и някои исторически факти, които биха ви помогнали да ги разберете по-добре:

  • В Европа и Северна Америка, пазарът на дрехи втора ръка е бил важен източник на облекло още през 19 век, до началото на масово производството на нови облекла.
  • По време на имперската експанзия в Европа, търговията с дрехи втора ръка достига колониите. Когато масово произвежданите дрехи стават лесно достъпни, търговията с употребявано облекло се ориентира към износ.
  • В периодът след Първата световна война на Запад, търговията с дрехи втора ръка процъфтява, тъй като се забранява вноса на облекло от неместни производители.
  • Постепенно у западноевропейското общество нараства чувството за загриженост за опазването на околната среда, което подобрява имиджа на рециклираното облекло. От началото на 1990 се поява многообразие на магазини, бутици, както и улични търговци, които препродават носени дрехи.
  • Когато добавим интернет-базираната онлайн търговия с облекло, вече добиваме и съвременната картина за разпространението на дрехите втора ръка. Но от къде идват всички тези дрехи, предлагани по секънд-хенд магазините?

Ето само няколко начиниa за събиране на стоката в световен мащаб

Установените благотворителни организации по целия свят са най-големият източник на облекло втора ръка, което се препродава с търговски цели през 21-ви век. От края на 19 век до сега в Европа и Съединените щати, благотворителни групи са участвали в събирането и даряването на дрехи за бедните. В края на 1950 г., много благотворителни организации, които често получават дарения от облекло въвеждат магазинни разпродажби. Такива организации са Армията на спасението, чийто основни доходи се акумулират от продажба на употребявани дрехи. В Европа основните благотворителни организации през 21 век, включват Humana, Oxfam, Terre, Abbey Pierre и много други.

Най-много дарения се получават в периода около Коледа, когато много хора се занимават с благотворителна дейност. Естествено се даряват не само дрехи, но и обувки, чанти, раници, играчки, игри, хавлии, спално бельо и др. След като дарителската кампания приключи, стоката се разпределя в контейнери - по тип и качество. Последва вторично сортиране и химична обработка (често след като бъдат доставени в страната, в която ще се продават). Чак след това стоките достигат, пакетирани на бали, до търговците на дрехи втора ръка.

Предимно в САЩ и в някои страни на Западна Европа, съществуват и много for profit организации, които се занимават с разделното събиране и рециклиране на употребявани дрехи и текстил. Известна част, предимно от големите градове са предоставили тази дейност на концесия за определен период от време, за което фирмите заплащат такси на съответните градове или области и с това допринасят за повишаване на жизненият стандарт и качество на живот.

Пътят на дрехите понякога е дълъг, тъй като най-честите износителки на дарени облекла втора ръка са Америка, Канада, Англия, Германия, Дания, Холандия и др. Именно от тези страни Текс Тийм се сдобива с първокачествена стока на световноизвестни марки.