Нов сектор на поточна линия 2

28 November.2016

През месец Ноември 2016 г. успешно беше пуснат в експлоатация новия сектор на поточна линия 2 на "Текс Тийм" АД. След разширяването, работните места в предприятието се увеличиха на 120, а месечният производствен капацитет се повиши до 800 тона обработка на дрехи втора употреба. Пожелаваме лека и безаварийна работа на целият екип и безпроблемно достигане на заложените качествени и количествени показатели!